Čističky vzduchuČističky vzduchu jsou určeny lidem, kteří se chtějí vyhnout vdechování různých nevhodných částic obsažených ve vzduchu (prach, pil, kouř, plyny, bakterie, plísně, atd.). Jednotlivé čističky mohou pracovat na základě různých principů čištěni vzduchu.

Speciálním poddruhem čističek vzduchu je tzv. ionizátor schopný obohatit vzduch záporně nabitými ionty, které mají blahodárný účinek na zdraví člověka.

Čističky vzduchu lze dále dělit z mnoha různých hledisek např.: dle lokality, pro kterou jsou určeny ( restaurace, ordinace, domácnosti, kanceláře); dle velikosti místnosti, ve které jsou čističky schopny vzduch přefiltrovat; dle počtu filtrů umístěných v čističce ( jeden filtr, dva filtry a nebo soustavy filtrů).

Jako doporučení pro vhodný výběr čističky vzduchu by mělo být, objem přefiltrovaného vzduchu, na jednu uzavřenou místnost stačí pouze jedna čistička, a v neposlední řadě k větší efektivitě dochází pokud má čistička v sobě zabudovanou i funkci ionizátoru.

Škodliviny v ovzduší

Škodliviny v ovzdušíČlověk se denně nadechne přibližně 20 000x. Avšak pouze 20% z toho tvoří kyslík. Dalším nepříjemnými látkami, které nám stěžují dýchání, jsou ve vzduchu obsažený prach, pyl, plyny, kouř, bakterie, plísně a mnoho dalších cizorodých částic.

 

 

Prach

Prach je neviditelné částice, která vzniká z automobilové dopravy a těžkého průmyslu. Pro člověk plyne nebezpečí v tom, že na rozdíl od větších částic se nezachytí v horních cestách dýchacích a nejsou vykašlány, nýbrž se dostanou hluboko do dýchacích cest. Prach na sebe může vázat různé škodlivé, mezi nimi mohou být i karcinogenní látky.

Pyl

Alergeny ve vzduchuPyl je samčí výtrus pohlavního orgánu rostliny. Je složen z velkého množství pylových zrn. Velikost pylových zrn se pohybuje od 15 do 200 µm. Je to jeden z nejčastějších alergenů, který útočí na lidský organismus. Šíření těchto pylových zrn ve většině případů závisí na meteorologické situaci, na vzdušných proudech a na vlhkosti vzduchu. K vyčištění atmosféry od pylů a pylových zrn dochází nejlépe při dešti.

Bakterie, plísně a viry

Bakterie jsou jednou z nejpočetnějších skupinou organismů na světě. Velikost bakterií je velice rozmanitá. Obvykle se pohybuje mezi desetinami a desítkami µm.

Plísně představují nesystematické označení pro skupinu hub, které pokrývají povrch substrátu jemným bílým nebo barevným shlukem vzájemně propletených vláken.

Viry se nachází na hranici mezi živými a neživými organismy. Viry nejsou schopny samostatné existence bez hostitelské buňky, tedy přesněji nejsou schopny se bez hostitelské buňky reprodukovat.

Viry ve vzduchuMikroorganismy jsou jednobuněčné organismy rostlinného či živočišného původu viditelné pouze mikroskopicky. Jsou přítomny ve vodě, v půdě i v ovzduší. Jejich množství v ovzduší je závislé na ročním období a počasí. Mikroorganismy obsažené ve vnitřním prostředí mohou vyvolat několik nežádoucích účinků na zdraví od nevolností a potíží smyslového ústrojí až k vážnému ohrožení zdraví.

Kromě infekčních onemocnění patří mezi nejznámější rýma, kašel, bolesti hlavy, astma, záněty průdušek.

Syndikovat obsah